Vi værdsætter miljøet

Livet er afhængigt af et velafbalanceret og sundt miljø.

Lavt klimaaftryk

Miljøet påvirkes af stort set alt produktion.

“For Scan-Plast er det vigtigt, at vores produktion påvirker miljøet i minimal grad”

Vi fokuserer således vedvarende på at udnytte ressourcer effektivt og længst muligt samt at afsætte et lavt klimaaftryk.

Levetid

Kompositmaterialers optimale tekniske egenskaber, som korrosionsbestandighed, kemisk resistens, høj styrke, fleksibilitet og vejrligsbestandighed, sikrer en ekstrem lang levetid i forhold til konventionelle materialer og dermed store miljø- og økonomiske fordele.  

Drift- og vedligehold

Kompositmaterialernes enestående holdbarhed og minimale krav til drift og vedligehold, med deraf følgende lave ressourceforbrug hertil, er også stærkt medvirkende til at kompositprodukter er så miljø- og økonomiske fordelagtige.

Lav vægt

Kompositmaterialers lave vægt, der er ca. 80 % mindre end for stål og beton, reducerer ressourceforbruget til transport og montage væsentligt og dermed udledning af CO2.

Genanvendelse

Vores kunder kan aflevere vores produkter retur, når de er udtjente, hvorefter vi genanvender materialerne til fremstilling af nye produkter, indbygning i nye produkter, til erstatningsbrændstof, genbrug m.v.

Ved indbygning opnås stort set tilsvarende og ofte endda bedre egenskaber i forhold til nye materialer.

Hvis materialerne ikke kan genbruges, kan de nedbrydes og indgå i naturens kredsløb på ny.

Vi opkøber brugte kompositprodukter f.eks. siloer og tanke, af såvel egne som af andre fabrikater, hvorefter vi renoverer og sælger disse som genbrugsprodukter.

Energiforbrug ved materialefremstilling

Vandforbrug ved produktion af et kg materiale

Luftforurening ved produktion af et kg materiale

Sammen hjælper vi miljøet

For os er en miljøvenlig produktion vigtig. Vores kunder bidrager til genbrugssystemet ved betaling af et miljøgebyr, ved køb af vores produkter.

En miljøvenlig og bæredygtig løsning er en produktion med et minimalt energiforbrug til fremstilling, transport, montage og vedligeholdelse, samt et produkt med lang levetid, der kan genbruges.

Vi kan derfor med glæde erklære, at Scan-Plast produktion og produkter er meget miljøvenlige.